aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024
14.03. 11

KONSTRUKCE OBRAZU, VYTVOŘENÉHO ROVINNÝM ZRCADLEM, a jeho vlastnosti, A SOUSTAVOU 2 ROVINNÝCH ZRCADEL

Sešit pro polovýkladovou, polodemonstrační vyučovací hodinu na téma konstrukce obrazu, vytvořeného rovinným zrcadlem, a o využití rovinného zrcadla v jednoduchém periskopu, resp. pro získání horizontálně převráceného obrazu
A] Konstrukce obrazu, vytvořeného rovinným zrcadlem. B] Vlastnosti obrazu, vytvořeného rovinným zrcadlem. C] Konstrukce obrazu, vytvořeného periskopem ze 2 rovnoběžných rovinných zrcadel. D] Konstrukce obrazu, vytvořeného soustavou 2 navzájem kolmých rovinných zrcadel.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora

Studentské práce nahrané tímto autorem

29.03. 12 Doba mezi horní a dolní konjunkcí Země a Venuše.
29.03. 12 Vytvoření grafu závislosti okamžité výchylky při kmitání na čase.
29.03. 12 Výška Slunce nad obzorem na 4 rovnoběžkách.
29.03. 12 Řez jehlanem rovinou, jež je zadána třemi body na nesousedících hranách; pouze jeden z nich leží na
29.03. 12 Optické soustavy a optické zobrazení - zobrazení odrazem na kulové ploše - zobrazení dutým kulovým z
29.03. 12 Řez krychlí rovinou, jež je zadána třemi body na třech svislých hranách, kdy tyto body jsou různě vz
29.03. 12 Úloha na grafické zobrazení pomocí tenké spojky
29.03. 12 Řez čtyřbokého jehlanu rovinou, z níž jsou dány 3 body: jeden na hraně pláště a 2 v rovině podstavy.
29.03. 12 Příklad na nakloněnou rovinu
29.03. 12 Řešení problému řezu krychlí rovinou, zadanou třemi body, jež půlí tři nesousedící hrany dané krychl
29.03. 12 Sešit na procvičení fyzikálních veličin a jednotek.
29.03. 12 Řez jehlanu rovinou, jež je dána třemi body na sousedních hranách jehlanu, kdy tyto body jsou různě
29.03. 12 Úloha z kinematiky pohybu hmotného bodu, resp. tělesa.
29.03. 12 Řez krychlí rovinou, z níž jsou dány 3 body: jeden z vrcholů a 2 na nesousedících hranách.
29.03. 12 Příklad na přímočarý zrychlený pohyb
29.03. 12 Řez jehlanem rovinou, jež je zadána bodem na hraně pláště a přímkou v rovině podstavy, rovnoběžnou s
29.03. 12 Kombinovaná úloha z kinematiky a dynamiky pohybu, složeného z rovnoměrného a rovnoměrně zrychleného