aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Květa, 20.6. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
25.12. 10

K.Toman Září

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 3.,
práce s básnickým textem, především s obsahovou stránkou
13.05. 11

Abeceda

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
verše V. Nezvala
15.03. 12

Abeceda I.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
15.03. 12

Abeceda II.

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
20.06. 11

Anděl

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
zhudebněná poezie, rozlišení 1440x900
23.10. 10

Černá kára

Ročníky:
práce s básnickými texty
13.04. 11

Čeština a jazyky příbuzné

Ročníky: SŠ 1.,
Indoevropské jazyky,dělení jazyků slovanských
09.03. 11

Cestopis - Kilimandžáro 1

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V materiálu je zpracována cesta legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda do Afriky v r. 1948, konkrétně jejich výstup na Kilimandžáro.
09.03. 11

Cestopis - Kilimandžáro 2

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V materiálu je zpracována cesta legendárních cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda do Afriky v r. 1948, konkrétně jejich výstup na Kilimandžáro.
09.11. 11

Cyrilice a latinka

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Cyrilice a latinka u slovanských jazyků
15.04. 12

Dnes naposled

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Jar. Seifert, Pavel Kopta
25.10. 10

Druhy zájmen

Ročníky:
Materiál slouží k procvičení a systematizaci učiva o druzích zájmen.
21.03. 12

Hláskosloví

Ročníky: SŠ 1.,
Hláskosloví, základní terminologie,komunikace, dělení slov
17.11. 11

Hrál kdosi nejhlouběji ...

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem klasika české poezie - rozlišení 1440x900!!!
21.03. 12

Jazykověda a její obory

Ročníky: SŠ 1.,
Jazykověda, rozdělení oborů
24.10. 10

Mračí, se mračí - lidová balada

Ročníky:
Mračí, se mračí - lidová balada
24.10. 10

Mrtvý vrabec

Ročníky:
práce s formou i obsahem konkrétního básnického textu
21.03. 12

Nauka o slovní zásobě 1

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Pojmy z lexikologie týkající se slovní zásoby jazyka, přehled slovníků.
21.03. 12

Nauka o slovní zásobě 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Způsoby obohacování slovní zásoby
22.10. 10

Nepravidelnosti vetne stavby I

Ročníky:
Elipsa, apoziopeze, samostatný a osamostatněný větný člen pro 3.ročník SŠ
22.10. 10

Nepravidelnosti vetne stavby II

Ročníky:
vsuvka,procvičování pro3.ročník SŠ
21.03. 12

Od Verlaina k Hrubínovi

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
25.10. 10

Podmět a přísudek

Ročníky:
Zopakování, doplnění a procvičení učiva o podmětu a přísudku.
27.04. 11

Polednice a Veliké Lalulá

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce se zvukovou stránkou básnického textu rozlišení 1440 x 900
22.10. 10

Přechodníkové konstrukce

Ročníky:
polovětné přechodníkové konstrukce, tvorba a využití pro 2.roč.SŠ
22.10. 10

Přechodníky

Ročníky:
tvorba a rozlišování přechodníků pro 2.ročník SŠ
27.03. 11

Předmět - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Cvičení k upevnění znalostí o předmětu.
17.11. 11

Příslovečné určení - procvičování

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava slouží ke zopakování teorie a k procvičení učiva.
18.04. 11

Příslovečné určení - výklad

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Výklad učiva o příslovečném určení.
17.11. 11

Rozbor věty jednoduché

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování rozboru věty jednoduché.
21.03. 12

S lodí jež dováží čaj a kávu

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
17.11. 11

Slovanské jazyky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Rozvrstvení slovanských jazyků v Evropě a počet jejich uživatelů
25.10. 10

Slovesne kategorie

Ročníky:
zopakování a procvičení učiva o mluvnických kategoriích sloves (osoba, číslo, způsob, čas, rod)
25.10. 10

Slovesny vid

Ročníky:
výklad a procvičení slovesné gramatické kategorie vidu
25.10. 10

Slovni druhy

Ročníky:
Určování slovních druhů, algoritmus určování slovních druhů.
15.04. 12

Sociální balada

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
básně P. Bezruče a J. Wolkera
31.03. 12

Sociální balada - villonská

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
F. Villon, V. Nezval, V+W
29.11. 11

Souvětí I

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příprava je určena k vysvětlení a procvičení stavby souvětí.
17.11. 11

Souvětí II

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Zopakování a procvičení určování druhů vedlejších vět.
25.12. 10

Stříhali dohola malého chlapečka

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
především obsahový rozbor známé básně
22.10. 10

Stylisticky nevhodné nepravidelnosti větné a souvětné stavby

Ročníky:
odchylky od větné stavby pro 3.ročník SŠ
09.03. 11

Stylistika - funkční styly

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Funkce slohového projevu, členění funkčních stylů
09.03. 11

Stylistika - slohové postupy a slohové útvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Charakteristika slohových postupů, seznámení se základními slohovými útvary
21.03. 12

Systém českých samohlásek

Ročníky: SŠ 1.,
Hláskosloví - systém českých samohlásek
21.03. 12

Systém českých souhlásek

Ročníky: SŠ 1.,
Hláskosloví - systém českých souhlásek
17.11. 11

Tajemný Březina

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
český symbolismus. Rozlišení 1440 x 900 !!!
21.03. 12

Úvaha

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika slohového útvaru, úvahový slohový postup, nácvik psaní úvahy.
31.03. 12

Variace na renesanční téma

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
práce s básnickým textem
18.04. 11

Velká písmena v názvech měst

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Pravidla pro psaní velkých počátečních písmen v názvech měst a veřejných prostranství
09.03. 11

Velká písmena ve jménech vlastních

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Pravidla pro psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech živých bytostí
28.03. 11

Větné členy - předmět

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
V materiálu je zpracován výklad věnovaný předmětu.
17.11. 11

Všestranný jazykový rozbor

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičení učiva z lexikologie, morfologie a skladby.
21.03. 12

Všestranný jazykový rozbor 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování učiva z lexikologie, morfologie, syntaxe a slohu.
21.03. 12

Všestranný jazykový rozbor 3

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Procvičování učiva z lexikologie, morfologie, syntaxe a slohu.
17.11. 11

Všichni mi lhali ...,

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
František Gellner. Rozlišení 1440 x 900 !!!
17.11. 11

Vývoj české jazykovědy 1.část

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Stručný nástin vývoje české jazykovědy od středověku po dobu pobělohorskou
17.11. 11

Vývoj české jazykovědy 2.část

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Vývoj české jazykovědy v 17. a 18. století
21.03. 12

Vývoj české jazykovědy III

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 4.,
Jazykověda na přelomu století, J.Gebauer, spor o rukopisy
17.11. 11

Vývoj českého hláskosloví

Ročníky: SŠ 1., SŠ 4.,
Vývojové změny českých hlásek v průběhu 9. - 16. století
13.05. 11

Žlutý tulipán

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
práce s obsahovou stránkou poetického textu