aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Kateřina, 25.11. 2020
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Násobilkové obdélníky

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu, rozvíjení kombinačního myšlení, průprava dělitelnosti.
Autor: Štěpánka Vaisová
29.11. 11

Absolutní hodnota

Ročníky: SŠ 1.,
Jednoduché zavedení pojmu s obrázky
Autor: Adéla Vrzáčková
24.11. 11

Absolutní hodnota

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Příklady s abs.hodnotou.
Autor: Barbora Novotná, Tereza Leúpková
08.02. 12

Absolutní hodnota 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Absolutní hodnota. Definice absolutní hodnoty.
Autor: Novotná Anna, Dvořáková Kristýna
04.12. 11

Algebraické výrazy

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh využívající vzorec a2-b2
Autor: Jiří Zinek
27.11. 11

Algebraické vzorce

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na algebraické vzorce.
Autor: Zaveský Radek, Oružinská Michaela
08.02. 12

Algebraické vzorce 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Algebraické vzorce.
Autor: Pelantová Eeva, Richterová Eliška
26.02. 12

Celá čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Celá čísla - příklady, doplňování, značky množin
Autor: Kristýna Buryánová
04.12. 11

Celá čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh na celá čísla
Autor: Lenka Píchova
27.11. 11

Celá čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál k výuce celých čísel.
Autor: Petr Kůla, Kvarta B, G8MB
09.04. 12

Číselné obory

Ročníky: SŠ 1.,
Cvičení
Autor: Hlušička Martin
29.11. 11

Číselné obory

Ročníky: SŠ 1.,
Číselné obory
Autor: Počinek Kryštof, Růžička Radek
08.02. 12

Číselné obory 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Číselné obory
Autor: Spišák Anton, Zajíček Libor
09.04. 12

Číselné obory_IV

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování tématického celku
Autor: Cimburková Barbora
12.04. 12

Čtyrúhelníky

Ročníky: SŠ 1.,
Základní rozdělení a vlastnosti
Autor: Kristýna Terčová
09.04. 12

Čtyřúhelníky

Ročníky: ZŠ 7,
Základní vlastnosti a rozdělení čtyřúhelníků
Autor: Vojtěch Hruška
29.11. 11

Definice funkce

Ročníky: SŠ 2.,
P5íklady na def. funkce
Autor: Lejsek Jakub, Král Jakub
08.02. 12

Definiční obory funkcí 6.O

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Definiční obory funkcí.
Autor: Samešová Monika, Zabranská Tereza
11.04. 12

Desetinná čísla

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Sčítání odčítání, jednoduché úlohy
Autor: Zuzana Vyskočilová
16.11. 11

Doplňovačka

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál k procvičení matematických termínů.
Autor: Andrea Rakušanová, Kvarta B, G8MB
12.04. 12

Druhá mocnina

Ročníky: ZŠ 7,
Jednoduché úlohy, úlohy s desetinnými čísly
Autor: Nikol Hartová
22.11. 11

Druhá mocnina

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Interaktivní materiál pro výuku druhé mocniny.
Autor: Iva Naimanová, Kvarta A, G8MB
04.12. 11

Druhá mocnina součtu a rozdílu.

Ročníky: SŠ 1.,
příklady na procvičování
Autor: Matějka Viktor
26.02. 12

Druhá odmocnina

Ročníky: SŠ 1.,
Druhá odmocnina - definice, strana čtverce, cvičení, jednoduché příklady
Autor: Petr Machač
04.12. 11

Druhá odmocnina

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh, soutěž
Autor: Maryna Zheleznyak
12.04. 12

Druhá, třetí mocnina a aodmocnina

Ročníky: ZŠ 7,
řešení jednoduchých úloh
Autor: Pavel Holinka
15.11. 11

Dvojčleny

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Interaktivní materiál pro výuku počítání s dvojčleny.
Autor: Klára Borkovcová, Kvarta A, G8MB
10.01. 12

Exponenciální funkce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní materiál pro úvodní hodinu výuky exponenciálních funkcí.
Autor: Martin Šupej, Septima A, G8MB
29.11. 11

Funkce prostá

Ročníky: SŠ 2.,
Pojem prostá funkce
Autor: Kubín Onřrej
29.11. 11

Funkce rostoucí a klesající

Ročníky: SŠ 2.,
Příklady na rostoucí a klesající funkce
Autor: Vacardová Kristyna, Walterova Kateřina
04.12. 11

Galileo Galilei

Ročníky: SŠ 2.,
Popisný referát o osobnosti vědce
Autor: Martin Šafránek
03.06. 12

Goniometrické fuknce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
procvičování
Autor: Michal Čapek
16.04. 12

Goniometrické funkce

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování pojmu a procvičení
Autor: Tomáš Pešl
04.12. 11

Historie matematiky a zlatý řez

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Historie matematiky a zlatý řez - doplnění běžného učiva
Autor: Tomáš Horváth
10.04. 12

Jednoduché konstrukce - trojúhelník

Ročníky: ZŠ 7,
jednoduché úlohy, kdy žáci sami rýsují na tabuli
Autor: Jáchym Ingr
12.04. 12

Kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníku

Ročníky: ZŠ 7,
základní vlastnosti a konstrukce
Autor: Kateřina Daňková
29.11. 11

Kvadratické nerovnice

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na kvadratické nerovnice
Autor: Klapač Vojtěch, Hnízdová Marta
08.02. 12

Kvadratické nerovnice 6.O

Ročníky: SŠ 1.,
Kvadratické nerovnice.
Autor: Melčáková Monika, Nevstával Michal
29.11. 11

Linearní funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Příklady na lineární funke
Autor: Poušková Jitka
29.11. 11

Linearní rovnice

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na lineární rovnice
Autor: Kulhanková Gabriela, Drozdová Tereza
29.11. 11

Lineární rovnice

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Interaktivní materiál k výuce lineárních rovnic.
Autor: Milan Žalud, Kvarta A, G8MB
08.02. 12

Lineární rovnice 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Lineární rovnice.
Autor: Getta Elizaveta,Muschaliková Dominika
10.01. 12

Lineární rovnice a jejich procvičení

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál k výuce lineárních rovnic.
Autor: Martin Srbek, Septima B, G8MB
04.12. 11

Lomené výrazy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Lomené výrazy - krácení a rozšiřování
Autor: Markéta Chomátová
04.12. 11

Lomené výrazy

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh s lomenými výrazy
Autor: Eliška DLOUHÁ
16.11. 11

Matematická doplňovačka

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál sloužící k procvičení matematických pojmů
Autor: Michal Čermák, Kvarta B, G8MB
12.04. 12

Matematické hádanky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Zábavné příklady
Autor: Nela Kolibášová
26.02. 12

Matematické hádanky

Ročníky: SŠ 1.,
Matematické hádanky - doplňování přirozených čísel, geometrie, matematici
Autor: David Čumpelík
29.11. 11

Matematické hádanky

Ročníky: SŠ 2.,
Řešení 5 úloh typu hádanka
Autor: Pavel Pícha
11.01. 12

Matematické křížovky

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaktivní materiál k aktivizaci žáků a studentů.
Autor: Petr Procházka, Septima A, G8MB
16.11. 11

Matematické výrazy

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál použitelný k procvičení různých matematických výrazů.
Autor: Libor Šimůnek, Kvarta B, G8MB
04.12. 11

Mnohočleny

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Mnohočleny - rozklady
Autor: Kristýna Šestáková
04.12. 11

Mnohočleny

Ročníky: SŠ 1.,
Mnohočleny - druhy mnohočlenů, procvičení vzorců
Autor: Matěj Chumlen
04.12. 11

Mnohostěny

Ročníky: SŠ 3.,
mnohostěny
Autor: Nouzáková Zuzana
29.11. 11

Množiny

Ročníky: SŠ 1.,
Obsahuje základní zavedení pojmu množina a operace s nimi, řešení úlohy
Autor: Aleš Dlouhý
12.04. 12

Mocniny a odmocniny

Ročníky: ZŠ 7,
Řešení jednoduchých úloh
Autor: Kryštof Krejčí
12.04. 12

Mocniny a odmocniny

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování-cvičné úlohy
Autor: Novotný Petr
12.04. 12

Mocniny s celým mocnitelem

Ročníky: SŠ 1.,
Mocniny s celým mocnitelem - vzorce, příklady, výsledky
Autor: David Lehet
12.04. 12

Násobek a dělitel přirozených čísel

Ročníky: SŠ 1.,
Nejmenší spol. násobek čísel, největší spol. dělitel čísel, vzorce
Autor: Vít Souček
26.02. 12

Násobení a dělení mnohočlenů

Ročníky: SŠ 1.,
Násobení a dělení mnohočlenů - porovnání, příklady, opravování
Autor: Marek Vrabec
26.02. 12

Násobení lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
MATEMATIKA 1. ročník Násobení lomených výrazů - porovnání, příklady, slavní matematici
Autor: Jiří Kubát
12.04. 12

Objemy a povrchy těles

Ročníky: SŠ 3.,
Základní přehled
Autor: Rozkydalová Anna
19.04. 12

Obsahy obrazců

Ročníky: ZŠ 7,
Jednoduché úlohy na výpočty obsahů
Autor: Romana Valentová
09.05. 12

Obvody a obsahy obrazců

Ročníky: SŠ 1.,
Obvody a obsahy obrazců
Autor: Klára Střihavková
19.04. 12

Odchylky

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Odchylky přímek a rovin
Autor: Sára Kryšpínová
19.04. 12

Opakování dělitelnosti

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování dělitelnosti
Autor: Grenar Jan
12.04. 12

Opakování kvadratických rovnic.

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování kvadratických rovnic doplněním na čtverec - příklady s řešením.
Autor: Grenar Jan
19.04. 12

Opakování matematiky - mocniny, odmocniny, zlomky

Ročníky: ZŠ 7,
Jednoduché úlohy k opakování
Autor: Barbora Lázňovská
19.04. 12

Opakování množin

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování množin
Autor: Grenar Jan
19.04. 12

Opakování oboru přirozených čísel

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování oboru přirozených čísel
Autor: Grenar Jan
22.11. 11

Osová souměrnost

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Interaltivní materiál k výuce osové souměrnosti.
Autor: Pavla Křivanová, Kvarta B, G8MB
16.11. 11

Počítání v Z

Ročníky: ZŠ 4, ZŠ 5, ZŠ 6,
Interaktivní materiál k výuce výpočtů v oboru celých čísel.
Autor: Jan Mašek, Kvarta B, G8MB
06.12. 11

Polohové úlohy - řez krychle

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj konstrukce řezu
Autor: Anna Rozkydalová
06.12. 11

Polohové úlohy - řezy

Ročníky: SŠ 3.,
Řez krychle-vývoj řezu
Autor: Anna Lhoťanová
06.12. 11

Polohové úlohy-řezy2.

Ročníky: SŠ 3.,
Vývoj řezu krychle
Autor: Jakub Štěpán
12.04. 12

Porovnávání zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
jednoduché úlohy, tvorba vlastních úloh
Autor: Kristýna Nývltová
11.01. 12

PRAVĚKÁ MATEMATIKA

Ročníky: ZŠ 4,
MATEMATIKA, 4. ročník ZŠ
Autor: Iva KUBOVÁ
04.12. 11

Převody jednotek

Ročníky: SŠ 1.,
Převody jednotek - užití semilogaritmického tvaru
Autor: Marek Zikmunda
29.11. 11

Převody jednotek

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení základních úloh na převody jednotek
Autor: Daniela Daňková
04.12. 11

Přirozená čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Přirozená čísla - definice, procvičování
Autor: Pavla Mušková
12.04. 12

Procenta

Ročníky: ZŠ 7,
jednoduché základní úlohy
Autor: Klára Kopčíková
11.01. 12

Procenta

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Interaktivní materiál k výuce procent.
Autor: David Šnajdr, Septima A, G8MB
04.12. 11

Procenta

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Úlohy na procenta
Autor: Lukáš Michal
29.11. 11

Prvočísla

Ročníky: SŠ 1.,
Prvočísla a čísla složená
Autor: Čekalová Petra, Šiftová Kateřina
19.04. 12

Prvočísla a čísla složená

Ročníky: SŠ 1.,
MATEMATIKA 1. ročník
Autor: Martina Limrová
13.04. 12

Prvočísla a čísla složená

Ročníky: SŠ 1.,
Prvočísla a čísla složená - hledání prvočísel, příklady, prvočíselný rozklad
Autor: Martina Limrová
06.12. 11

Prvočísla a složená čísla.

Ročníky: SŠ 1.,
procvičování
Autor: Karban Michal
08.02. 12

Pythagorova a Euklidovy věty 6.O

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Pythagorova a Euklidovy věty.
Autor: Stuchliková Magdalena, Staňková Tereza
06.12. 11

Pythagorova věra

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Výklad a procvičení Pythagorovy věty
Autor: Adam Neckář, C1A
06.12. 11

Pythagorova věta

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Úlohy na pythagorovu větu
Autor: Denisa Nešněrová
29.11. 11

Pythagorova věta

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení s pojmem Pythagorova věta, grafická interpretace
Autor: Jan Keltner
29.11. 11

Pythagorova věta, Eukleidovy věty a jejich užití

Ročníky: SŠ 1.,
Pythagorova věta, Eukleidovy věty a jejich užití
Autor: Pokorná Veronika
13.04. 12

Racionální čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Racionální čísla - výpočty, příklady, výroky
Autor: Matěj Pechan
06.12. 11

Racionální čísla

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Zavedení pojmu a příklady na procvičení
Autor: Jan Fidler, C3A
13.04. 12

Reálná čísla

Ročníky: SŠ 1.,
zaokrouhlování, příklady, doplňování, tajenka
Autor: Pavlína Hojná
12.04. 12

Řez čtyřbokého jehlanu rovinou, z níž jsou dány 3 body: jeden na hraně pláště a 2 v rovině podstavy.

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez jehlanu zadanou rovinou.
Autor: Petr Fojtík
12.04. 12

Řez jehlanem rovinou, jež je zadána bodem na hraně pláště a přímkou v rovině podstavy, rovnoběžnou s

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez jehlanem rovinou, jež je zadána bodem na hraně pláště a přímkou v rovině podstavy, rovnoběžnou s úhlopříčkou podstavy jehlanu.
Autor: Radek Augustin
12.04. 12

Řez jehlanem rovinou, jež je zadána třemi body na nesousedících hranách; pouze jeden z nich leží na

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez jehlanu zadanou rovinou.
Autor: Aleš Kuna
12.04. 12

Řez jehlanu rovinou, jež je dána třemi body na sousedních hranách jehlanu, kdy tyto body jsou různě

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez jehlanu zadanou rovinou.
Autor: Vít Domorád
12.04. 12

Řez krychlí rovinou, jež je zadána třemi body na třech svislých hranách, kdy tyto body jsou různě vz

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez krychle zadanou rovinou.
Autor: Jiří Kaluha
12.04. 12

Řez krychlí rovinou, z níž jsou dány 3 body: jeden z vrcholů a 2 na nesousedících hranách.

Ročníky: SŠ 3.,
Matematika - 3.ročník: Řez krychle zadanou rovinou.
Autor: Roman Červený
30.11. 11

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na rovnice s neznámou ve jmenovateli
Autor: Kernerová_Zdeňka_Krováčková Ivana
08.02. 12

Rovnice s neznamou ve jmenovateli 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Rovnice s neznamou ve jmenovateli.
Autor: Gemeri Peter, Vacková Lucie
12.04. 12

Rovnoběžníky

Ročníky: ZŠ 7,
Jednoduché zavedení pojmů a obrázky
Autor: Jan Pospíšil
26.02. 12

Sčítání a odčítání lomených výrazů

Ročníky: SŠ 1.,
Lomené výrazy - sčítání, odčítání, výpočty a porovnávání výsledků
Autor: Aneta Horáková
09.04. 12

Sčítání a odečítání zlomků

Ročníky: ZŠ 7,
jednoduché úlohy - řešení příkladů studenty
Autor: Zuzana Vyskočilová
12.04. 12

Sčítání mnohočlenů

Ročníky: SŠ 1.,
Výrazy, sčítání mnohočlenů - porovnání, příklady, opravování
Autor: Michaela Dingová
12.04. 12

Slavní matematici

Ročníky: SŠ 1.,
Pythagoras, Thales
Autor: Karolína Horvátová
06.12. 11

Slavní matematici

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Zajímavosti o slavných matematicích
Autor: Barbora Nováková
06.12. 11

Slavní matematici v historii

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Z historie o slavných matematicích
Autor: Václav Kotrba, C1A
06.12. 11

Slavní matematici.

Ročníky: SŠ 1.,
matematici a jejich přínos pro matematiku
Autor: Holá Martina
12.04. 12

Slovní úlohy na průměrnou rychlost

Ročníky: SŠ 1.,
Slovní úlohy - vzorec, příklady, doplňování
Autor: Ludmila Jará
12.04. 12

Slovní úlohy řešené trojčlenkou

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Slovní úlohy řešené trojčlenkou - příklady, doplňování
Autor: Kamila Flodrmanová
12.04. 12

Součtové vzorce v příkladech.

Ročníky: SŠ 2.,
Součtové vzorce v příkladech - důkazy periodičnosti gon. funkcí
Autor: Grenar Jan
08.02. 12

Soustavy lineárnich rovnic 6.O

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Soustavy lineárnich rovnic. Různé metody řešení soustav lineárních rovnic.
Autor: Bičík Miroslav, Frolík Stanislav
14.04. 12

Stájník a kůň

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Pavla Hepnarová
11.01. 12

Sudá a lichá čísla

Ročníky: ZŠ 1, ZŠ 2, ZŠ 3, ZŠ 4, ZŠ 5,
Interaktivní materiál k výkladu a procvičení sudých a lichých čísel.
Autor: Tomáš Cindr, Septima A, G8MB
06.12. 11

Tautologie a negace výroků.

Ročníky: SŠ 1.,
Tautologie a negace výroků.
Autor: Jehlička Dan
13.04. 12

Tělesa

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Klasifikace těles a vzorce
Autor: Jan Fidler
06.12. 11

Třetí odmocnina

Ročníky: SŠ 1.,
Výpočty se třetí odmocninou
Autor: Petr Horváth
06.12. 11

Trojčlenka

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Příklady na procvičení trojčlenky
Autor: Ivana Prosová
13.04. 12

Trojúhelník - základní pojmy

Ročníky: ZŠ 7,
Popis trojúhelníku, typy, vlastnosti
Autor: Kristýna Nývltová
09.05. 12

Trojúhelníky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 3.,
Trojúhelník, vzorce pro obvod a obsah
Autor: Martina Holá
13.04. 12

Trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 7,
Základní dělení, jednoduché úlohy
Autor: Pavel Holinka
13.04. 12

Trojúhelníky - základy

Ročníky: ZŠ 7,
Základní pojmy, jednoduché úlohy
Autor: Nikol Hartová
13.04. 12

Trojúhelníky, vlastnosti

Ročníky: ZŠ 7,
Vlastnosti trojúhelníků, jednoduché úlohy
Autor: Jakub Rejfek
19.04. 12

Úloha pro kamarády - Barevné trojice

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu, rozvíjení kombinačního myšlení.
Autor: Štěpánka Vaisová
14.04. 12

Úloha pro kamarády - Ovečka Betty

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Kristýna Neumannová
19.04. 12

Úloha pro kamarády - Pavučiny

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu, rozvíjení kombinačního myšlení.
Autor: Štěpánka Vaisová
14.04. 12

Úloha pro kamarády - Petr a Petr vs. pes

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Jakub Koláček
14.04. 12

Úloha pro kamarády - Srneček Parůžek

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Kristýna Salabová
14.04. 12

Úloha pro kamarády - Úloha s kozou

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Tereza Semlerová
06.12. 11

Úlohy na procenta

Ročníky: ZŠ 7,
Úlohy na procenta
Autor: Luboš Fedorovič, C3A
30.11. 11

Úlohy na Pythagorovu větu

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh s grafickou interpretací
Autor: Martin Zelený
14.04. 12

Úlohy na společnou práci

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Výpočet slovních úloh na společnou práci - rady, příklady
Autor: Patrik Řezáč
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Doplňovačka

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu podle daných pravidel, rozvíjení kombinačního myšlení.
Autor: Nikola Strnádková
14.04. 12

Úlohy pro kamarády - Honzík a jeho koza Líza

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množinu bodů dané vlastnosti.
Autor: František Řehák
14.04. 12

Úlohy pro kamarády - Násobilkové obdélníky 1

Ročníky: ZŠ 6,
Původní úloha, kterou autorka vytvořila pro kamarády.
Autor: Nikola Strnádková
14.04. 12

Úlohy pro kamarády - Násobilkové obdélníky 2

Ročníky: ZŠ 6,
Původní úloha, kterou autorka vytvořila pro kamarády - pokračování Násobilkových obdélníků 1.
Autor: Nikola Strnádková
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Pavučiny

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu, rozvíjení kombinačního myšlení.
Autor: Kamila Kirmová
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Sčítací trojúhelníky

Ročníky: ZŠ 6,
Doplňování čísel do schématu, rozvíjení kombinačního myšlení.
Autor: Veronika Karásková, Klára Bíglová
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Smajlík

Ročníky: ZŠ 6,
Úloha zábavné matematiky zadaná obrázkem.
Autor: Adéla Landovská
19.04. 12

Úlohy pro kamarády - Vývojový diagram

Ročníky: ZŠ 6,
Postup výpočtů podle vývojového diagramu, procvičování dělitelnosti, objevování pravidelností.
Autor: Nikola Strnádková
14.04. 12

Úlohy pro kamarády - Žralok

Ročníky: ZŠ 7,
Geometrická úloha na množiny bodů dané vlastnosti.
Autor: Jindřich Dvořák
30.11. 11

Úlohy s procenty

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úloh na procenta, trojčlenkou i vzorcem
Autor: Julie Kovaříková
19.04. 12

Umocňování podle vzorců 1.

Ročníky: SŠ 1.,
Umocňování podle vzorců
Autor: Grenar Jan
19.04. 12

Umocňování podle vzorců 2.

Ročníky: SŠ 1.,
Umocňování podle vzorců
Autor: Grenar Jan
14.04. 12

Určování hodnot gon. funkcí kladných úhlů.

Ročníky: SŠ 2.,
Určování hodnot gon. funkcí kladných úhlů.
Autor: Grenar Jan
14.04. 12

Válec

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad a typové ůlohy
Autor: Lhoťanová Anna
19.04. 12

Vennovy diagramy

Ročníky: SŠ 1.,
Množinové operace Slovní úlohy řešené pomocí Vennových diagramů
Autor: Kateřina Kratochvílová
08.02. 12

Vlastnosti funkcí, funkce prostá 6.O

Ročníky: SŠ 2.,
Vlastnosti funkcí, funkce prostá.
Autor: Dvořák Pavel, Kamlach Jan
08.02. 12

Vlastnosti funkcí, rostoucí a klesající funkce 6.O

Ročníky: SŠ 2.,
Vlastnosti funkcí, rostoucí a klesající funkce a příklady.
Autor: Jirounková Magdaléna, Šilhavá Kristýna
06.12. 11

Vyjádření neznámé ze vzorce

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na vyjádření neznámé ze vzorce
Autor: Barbora Jará
20.04. 12

Výroková logika

Ročníky: SŠ 1.,
Složené výroky
Autor: Kristýna Kostrbíková
06.12. 11

Výroková logika

Ročníky: SŠ 1.,
Zavedení základní tabulky, příklady použití logických spojek, řešení úloh
Autor: Adam Sedlařík
04.12. 11

Výroková logika - cvičení

Ročníky: SŠ 1.,
MATEMATIKA 1. ročník - Výroková logika
Autor: Barbora Cimburková
06.12. 11

Výroková logika - kvantifikátory

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování výrokové logiky
Autor: Bára Rygerová
04.12. 11

Výroková logika_2

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování Výrokové logiky
Autor: Aneta Krátká
19.04. 12

Výroky

Ročníky: SŠ 1.,
Výroky
Autor: Grenar Jan
06.12. 11

Výroky.

Ročníky: SŠ 1.,
složené výroky, negace
Autor: Češpivová Simona, Tvrdíková Tereza
14.04. 12

Zábavná matematika

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zábavná matematika - hlavolamy, matematici, číselná pyramida
Autor: Denisa Toboříková
06.12. 11

Zábavná matematika

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
Zajímavé úlohy
Autor: Barbora Kubíková, C3A
06.12. 11

Zakladní poznatky z matematiky.

Ročníky: SŠ 1.,
intervaly,částečné odmocňování,operace s množinami
Autor: Lázňovský Jakub
30.11. 11

Zlatý řez

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení s pojmem zlatý řez
Autor: Richard Jarůněk
14.04. 12

Zlomky - základní pojmy

Ročníky: ZŠ 7,
Zlomky, zavedení pojmu, jednoduché úlohy
Autor: Lucie Václavková
19.04. 12

Zlomky, jednoduchá cvičení

Ročníky: ZŠ 7,
Řešení jednoduchých úloh
Autor: Klára Kopčíková
14.04. 12

Zlomky, řešení úloh

Ročníky: ZŠ 7,
Jednoduché úlohy na sčítání a odčítání
Autor: Romana Valentová
11.04. 12

Zlomky, zavedení pojmů

Ročníky: ZŠ 7,
Pojem zlomek, názvosloví, sčítání
Autor: Barbora Lázňovská
14.04. 12

Znaky dělitelnosti

Ročníky: SŠ 1.,
Znaky dělitelnosti - určování dělitelů přirozených čísel
Autor: Tereza Kalinová
14.04. 12

Znaky dělitelnosti

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Znaky dělitelnosti procvičení
Autor: Kristyna Terčová