aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Kateřina, 25.11. 2020
04.12. 11

Český jazyk - literatura

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
jednoduché připomenutí žánrů a literátů naší i světové lit.
Autor: Pavla Karešová
06.12. 11

Český jazyk - opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
kvízové opakování nejen mluvnických pojmů
Autor: jana Pucandlová
06.12. 11

Český jazyk - opakování 2

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
kvízové opakování obecné jazykovědy
Autor: Martin Herout
06.12. 11

Český jazyk - opakování 3

Ročníky: ZŠ 5, ZŠ 6,
mluvnické kategorie jmen, doplňovací cvičení
Autor: Veronika Bošková
06.12. 11

Český jazyk - procvičování pravopisu

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
doplňovací cvičení
Autor: Kateřina Gabrielová, Jolana Rychnovská
06.12. 11

Český jazyk - procvičování pravopisu 2

Ročníky: ZŠ 6,
doplňovací cvičení, jednoduchý úkol ze stylistiky
Autor: Kristýna Martínková, Nikola Kuráková
02.06. 12

Čeština

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
procvičování
Autor: Jan Vlček
17.04. 12

Číslovky

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad a procvičování číslovek
Autor: Pavel Pícha
13.03. 12

Číslovky

Ročníky: SŠ 2.,
Zopakování učiva o číslovkách.
Autor: Barbora Mandlíková
06.12. 11

Člověče nezlob se!

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
opakování českého jazyka s využitím oblíbené hry
Autor: Trang Cu Thi Phuong
04.12. 11

Dělení podstatných jmen

Ročníky: SŠ 2.,
Jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková
Autor: Miroslav Sloup
02.06. 12

Diktát

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování
Autor: Veronika Kaftanová
09.04. 12

Diktát

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování
Autor: Veronika Kaftanová
09.04. 12

Doplňování s/z

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
procvičování s/z
Autor: Kristýna Martínková
17.04. 12

Druhy zájmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled druhů zájmen, procvičování
Autor: Ondřej Vokál
13.03. 12

Druhy zájmen

Ročníky: SŠ 2.,
Zopakování druhů zájmen.
Autor: Kristýna Mocová
13.03. 12

Mluvnické kategorie jmen

Ročníky: SŠ 2.,
Přehled mluvnických kategorií jmen.
Autor: Josef Melich
04.12. 11

Mluvnické kategorie sloves - přehled

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled mluvnických kategorií sloves
Autor: Johana Posseltová
04.12. 11

Neurčité slovesné tvary

Ročníky: SŠ 1.,
Infinitiv, příčestí, přechodníky
Autor: Aleš Říha
04.12. 11

Neurčité slovesné tvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled neurčitých slovesných tvarů
Autor: Matěj Drahokoupil
04.12. 11

Neurčité slovesné tvary - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Infinitiv, příčestí, přechodník
Autor: Barbora Volfová
12.04. 12

Obrázkové vyprávění

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
práce s textem a obrázky, procvičování - skloňování podtatných jmen, určování rodu
Autor: Jan Bosák
06.12. 11

Opakování z českého jazyka

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
mluvnické kategorie, pravopis, literatura
Autor: Helena Holanová
05.12. 11

Podstatná jména

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Podstatná jména pro 9.ročník
Autor: Václav Kotrba
05.12. 11

Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Vysvětlení rozdílů mezi těmito podst. jm.
Autor: Karolina Krajcová
05.12. 11

Podstatná jména přejatá

Ročníky: SŠ 2.,
Skloňování podstatných jmen přejatých
Autor: Michaela Dohnálková
09.05. 12

Práce s textem - Jiří Orten

Ročníky: SŠ 3.,
Život a dílo Jiřího Ortena
Autor: Čapková Petra
13.03. 12

Pravidla psaní velkých písmen

Ročníky: SŠ 2.,
Přehled psaní velkých písmen
Autor: Matěj Hanousek
12.04. 12

Pravopisná cvičení - koncovky

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
procvičování - koncovky
Autor: Jan Vlček
06.12. 11

Předložky

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika slovního druhu
Autor: Daniel Dvořák
19.04. 12

Přehled mluvnických kategorií

Ročníky: SŠ 1.,
Přehled mluvnických kategorií s procvičováním
Autor: Vojtěch Šimon
06.12. 11

Přehled mluvnických kategorií sloves

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled mluvnických kategorií sloves
Autor: Alena Kraliková
06.12. 11

Přehled přídavných jmen

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika slovního druhu
Autor: Richard Jarůněk
19.04. 12

Přehled slohových postupů

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad a procvičení slohových postupů
Autor: Michaela Chlumská
13.03. 12

Přídavná jména

Ročníky: SŠ 2.,
Shrnutí učiva o přídavných jménech.
Autor: Libuše Holoubková
06.12. 11

Příslovce

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika slovního druhu
Autor: David Hájek
06.12. 11

Příslovce - přehled

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Charakteristika slovního druhu
Autor: Hana Víšková
19.04. 12

Příslovečná určení

Ročníky: SŠ 1.,
Druhy příslovečných určení s procvičením
Autor: Martin Pros
06.12. 11

Problematika předpon s a z

Ročníky: SŠ 1.,
Předpony s a z
Autor: Patrik Vališ
20.04. 12

Procvičování zájmen

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Zájmena - praktické procvičování
Autor: Petr Jirásek
14.03. 12

Skloňování obecných jmen přejatých

Ročníky: SŠ 2.,
Zopakování učiva.
Autor: Nikola Pazderová
19.04. 12

Slovní druhy

Ročníky: ZŠ 9,
Rozdělení slovních druhů - výklad s procvičováním
Autor: Lenka Píchová
06.12. 11

Určité slovesné tvary

Ročníky: SŠ 2.,
Určité slovesné tvary a mluvnické kategorie sloves
Autor: Denisa Nováková
06.12. 11

Určité slovesné tvary

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled určitých slovesných tvarů
Autor: Jakub Drahokoupil
06.12. 11

Určité slovesné tvary a mluvnické kategorie sloves

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled urč. sl. tvarů a ml. kategorií sloves
Autor: Denisa Nováková
19.04. 12

Velká písmena

Ročníky: SŠ 1.,
Pravopis a procvičování velkých písmen
Autor: Šimon Balham
03.06. 12

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7,
výuková prezentace, procvičování
Autor: Tereza Drahotová
14.04. 12

Vyjmenovaná slova

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
procvičování
Autor: Kateřina Doubravová
06.12. 11

William Shakespeare

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
život a postavy z dramat "velkého alžbětince"
Autor: Anna Kotlabová
06.12. 11

Zájmena

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Zájmena
Autor: Ladislav Gryč
14.03. 12

Zopakování určitého slovesného tvaru

Ročníky: SŠ 2.,
Zopakování učiva o určitém slovesném tvaru.
Autor: Václav Rejna