aktuality

28.06. 2017

Ukončení doby udržitelnosti

logo.JPG

Projekt Učitel ONLINE je na úplném konci své doby udržitelnosti. Dne 30. 6. 2017 končí doba udržitelnosti, ale podařilo se dojednat, že webové stránky poběží i nadále a bude tedy možné materiály dále využívat a stahovat. Za spolupráci děkujeme ACTIV Učiteli

Za vedení projektu ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé realizaci projektu nějak podíleli.

Vedení projektu.

Petr Bárta

18.06. 2017

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2016/2017

soutez17a.JPG

Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2016/2017

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 6.O. Veškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy:


http://websidepbtridy.wz.cz/20162017/6.o/6.o.htm

 

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

 

Uzávěrka hlasování je: pátek 30. 6. 2017

 

Petr B

10.06. 2016

Vyhlašení souteže o nejlepší studentskou práci 2015/2016

obr.JPG

Vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou prezentaci školního roku 2015/2016

Soutěží se volném pokračování studentských interaktivních prezentací, kde v letošním roce soutěží výstupy třídy: 5.OVeškeré prezentace naleznete na PEKCLOUDU a na stránkách školy: http://websidepbtridy.wz.cz/20152016/5o/5.o.htm

Hlasovat můžete na tomto odkazu ZDE!

Uzávěrka hlasování je: neděle 26. 6. 2016

Petr B.

08.10. 2015

Dotazník pro uzavření realizace globálních grantů

Vážená paní, vážený pane, vážený studente či žáku,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění níže uvedených dotazníků, které jsou nutné pro uzavření realizace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve Středočeském kraji a pro souhrnnou evaluační zprávu. Současně naše oddělení připravuje elektronickou publikaci „Příklady dobré praxe“ globálních grantů OP VK.

Dotazník je k dispozici ve dvou variantách:

  1. Pro pedagogy/lektory zařazené do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/6r8RH1 )

  2. Pro žáky/studenty začleněné do projektu (dostupný zde: https://goo.gl/mUwmtm )

Výsledky poslouží k celkovému zhodnocení všech projektů realizovaných v rámci OP VK ve Středočeském kraji. Prováděné šetření je anonymní a výsledky budou využity pouze pro účely výše uvedené Evaluační zprávy.

Děkujeme za spolupráci a pomoc při vyplňování dotazníků.

Vedení projektu

pekarjeucitelonline.cz

svátek má Bořek, 12.7. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
23.10. 10

1. a 2. Newtonův pohybový zákon

Ročníky:
výklad: 1. a 2. Newtonův pohybový zákon,pohybová rovnice, odvození jednotky síly v soustavě SI
06.03. 11

Akce a reakce

Ročníky: SŠ 1.,
Uvedení 3. Newtonova pohybového zákona
26.02. 12

Čas

Ročníky: ZŠ 6,
Jednotky času a zařízení na měření této veličiny.
Autor: Tomáš Rolf
03.11. 11

Čočkové zobrazovací soustavy: mikroskop a dalekohledy

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad spojený s opakováním chodu paprsků význačných směrů pro čočky, doplněný žákovskými pokusy v lavicích s prvky optické stavebnice.
Autor: Pavel Klouda
07.02. 12

Délka a síla

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování jednotek délky a síly. Doplněno o měřící přístroje.
Autor: Tomáš Rolf
26.02. 12

Dostředivé zrychlení

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad-odvození vztahu pro velikost dostředivého zrychlení
04.04. 11

Dynamika mechanických kmitů I-pružinový oscilátor

Ročníky: SŠ 2.,
Dynamika kmitů pružinového oscilátoru - výklad a procvičení
04.04. 11

Dynamika mechanických kmitů II-kyvadlo

Ročníky: SŠ 2.,
Dynamika kmitů kyvadla - výklad a procvičení
27.03. 11

Elektrické pole

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětlení základních pojmů, výpočty el.intenzity.
26.02. 12

Elektrolýza

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata vodivosti kapalin, platnost Ohmova zákona. Procvičování učiva.
26.02. 12

Elektrolýza a její užití

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata chemických reakcí při elektrolýze, příklady elektrolýzy a její praktické využití.
16.03. 11

Elektrostatika

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičování základního učiva z elektrostatiky.
17.11. 11

Energie mechanického oscilátoru I

Ročníky: SŠ 2.,
Složky energie mechanického oscilátoru.
17.11. 11

Energie mechanického oscilátoru II

Ročníky: SŠ 2.,
Vztahy pro výpočet složek mechanické energie oscilátoru.
25.10. 10

Fyzikální veličiny

Ročníky:
Pojmy veličina, jednotka, procvičení.
08.02. 12

Hmotnost a teplota

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování jednotek hmotnosti a teploty. Doplněno o měřící přístroje těchto veličin.
Autor: Tomáš Rolf
26.02. 12

Hustota

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad hustoty s procvičením
Autor: Tomáš Rolf
11.10. 10

Keplerovy zákony

Ročníky:
Keplerovy zákony- teorie
Autor: Tomáš Rolf
17.11. 11

Kinematika - grafy

Ročníky: SŠ 1.,
Řešení úkolu z kinematiky. Zadání grafem.
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu I-vlastní kmitání mechanického oscilátoru

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a procvičení na příkladech je vysvětleno vlastní kmitání mechanického oscilátoru a zdroje kmitů
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu II-základní fyzikální veličiny

Ročníky: SŠ 2.,
Vysvětlení základních fyzikálních veličin, které popisují kmitavý pohyb formou výkladu a příkladů na procvičení.
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu III-časový diagram a rovnice okamžité výchylky

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a úloh na procvičení je vysvětlen pojem časový diagram kmitů a odvozena pohybová rovnice okamžité výchylky harmonického kmitání.
19.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu IV-fáze kmitavého pohybu

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a za použití fázorových a časových diagramů vysvětlena fáze harmonického kmitavého pohybu a její hodnoty v různých časových okamžicích.
25.10. 10

Kinematika kmitavého pohybu V-rychlost a zrychlení kmitů

Ročníky: SŠ 2.,
Formou výkladu a procvičení za použití fázorových a časových diagramů odvozeny rovnice rychlosti a zrychlení harmonického kmitavého pohybu.
14.03. 11

Kinematika kmitavého pohybu VI-skládání kmitů

Ročníky: SŠ 2.,
Skládání lineárních mechanických kmitů
04.04. 11

Kinematika kmitavého pohybu VII-skládání kmitů stejné frekvence

Ročníky: SŠ 2.,
Ukázky příkladů skládání lineárních mechanických kmitů stejné frekvence.
14.03. 11

Kinematika kmitavého pohybu VIII-skládání kmitů různé frekvence

Ročníky: SŠ 2.,
Skládání lineárních mechanických kmitů různé frekvence.
17.10. 10

Kinematika, základní pojmy

Ročníky:
Výklad základních pojmů, úkoly s řešením
10.10. 10

Kinetická a potenciální energie

Ročníky:
Příklady na kinetickou a potenciální energii, "náznak" na odvození mechanické energie
Autor: Tomáš Rolf
10.10. 10

Kinetická energie

Ročníky:
Příklady na kinetickou energii
Autor: Tomáš Rolf
14.03. 11

KONSTRUKCE OBRAZU, VYTVOŘENÉHO ROVINNÝM ZRCADLEM, a jeho vlastnosti, A SOUSTAVOU 2 ROVINNÝCH ZRCADEL

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit pro polovýkladovou, polodemonstrační vyučovací hodinu na téma konstrukce obrazu, vytvořeného rovinným zrcadlem, a o využití rovinného zrcadla v jednoduchém periskopu, resp. pro získání horizontálně převráceného obrazu
Autor: Pavel Klouda
26.02. 12

Kontejnery na vzorce z kinematiky.

Ročníky: SŠ 1.,
6-krát kontejnery na zařazení vzorců z kinematiky pro daný druh pohybu
17.11. 11

Kvíz - opakování ze ZŠ

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Opakování fyziky formou kvízu
Autor: Tomáš Rolf
17.02. 11

Kvíz, 1. ročník

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Slouží jako námět k opakování učiva 1. ročníku.
Autor: Tomáš Rolf
21.10. 10

Látky a tělesa

Ročníky:
úvod do učiva fyziky
20.10. 10

Mechanická práce I

Ročníky:
Úvod do téma mechanická práce
Autor: Tomáš Rolf
14.03. 11

Mechanická práce-opakování

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování mechanické práce(teorie i příklady).
Autor: Tomáš Rolf
27.01. 12

Mechanické kmitání-výpočty

Ročníky: SŠ 2.,
Přehled úloh na mechanické kmitání s řešením.
28.02. 12

Mechanické vlnění

Ročníky: SŠ 2.,
Charakteristika mechanického vlnění.
26.02. 12

NÁROČNÁ ÚLOHA SE 2 DUTÝMI KULOVÝMI ZRCADLY.

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit s řešením náročné úlohy pro vyučovací hodinu rekapitulace vztahů pro kulová zrcadla a postupy konstrukce vzniku obrazu, kdy vybraní žáci mohou u tabule uvést a porovnat jednotlivé etapy svých řešení.
Autor: Pavel Klouda
25.10. 11

Newtonův gravitační zákon

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad - Newtonův gravitační zákon
Autor: Tomáš Rolf
25.10. 11

Newtonův gravitační zákon II

Ročníky: SŠ 1.,
Newtonův gravitační zákon-opakování a procvičení
Autor: Tomáš Rolf
28.02. 12

Nucené kmitání mechanického oscilátoru

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad nuceného kmitání mechanického oscilátoru a rezonance.
26.02. 12

Objem

Ročníky: ZŠ 6,
Opakování jednotek objemu pro primu.
Autor: Tomáš Rolf
24.10. 10

OBRAZ, VYTVOŘENÝ DUTÝM KULOVÝM ZRCADLEM, 2nd Ver.

Ročníky:
Poloudemonstarční »prezentace«, určená pro kontrolu správnosti žákovských řešení domácího úkolu na téma »Konstrukce obrazu "mimoosového" předmětu, vytvořeného kulovým dutým zrcadlem
Autor: Pavel Klouda
17.11. 11

Obvody elektrického proudu

Ročníky: ZŠ 8,
Úlohy na sestavení obvodů, kreslení schémat obvodů.
25.10. 10

Ohmův zákon, el. obvod, výkon proudu

Ročníky:
Opakování zákl. pojmů el. obvod, odpor, výkon proudu, Ohmův zákon.
17.11. 11

Oko a jeho vady coby optické soustavy, zorný úhel a lupa

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad o daných tématech, doplněný opakováním pojmů a postupu konstrukce obrazu z kapitoly o čočkách.
Autor: Pavel Klouda
17.11. 11

Opakování učiva primy

Ročníky: ZŠ 7,
Opakování: co je veličinou, přiřazování hlavních jednotek veličinám,převádění jednotek, příklad na hustotu
24.11. 11

Operace s vektorovými veličinami 1

Ročníky: SŠ 1.,
sčítání vektorových veličin
17.11. 11

Operace s vektorovými veličinami 2

Ročníky: SŠ 1.,
odčítání vektorů
11.03. 11

PAPRSKY VÝZNAČNÝCH SMĚRŮ PRO KULOVÁ ZRCADLA A KONSTRUKCE OBRAZU VYTVOŘENÉHO VYPUKLÝM ZRCADLEM a jeho

Ročníky: SŠ 3.,
Polovýkladová, poloprocvičovací hodina na téma paprsků význačných směrů pro kulová zrcadla a konstrukci obrazu, vytvořeného vypuklým kulovým zrcadlem.
Autor: Pavel Klouda
16.03. 11

POČETNÍ ÚLOHY NA PROCVIČENÍ VZTAHŮ PRO KULOVÁ ZRCADLA

Ročníky: SŠ 3.,
Jde o sešit šesti různě obtížných a různě formulovaných problémů na početní řešení, týkajících se zobrazení kulovými zrcadly.
Autor: Pavel Klouda
26.02. 12

POČETNÍ ÚLOHY NA PROCVIČENÍ VZTAHŮ PRO TENKÉ ČOČKY.

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit pro vyučovací hodinu procvičení vztahů pro tenké čočky, kdy vždy jeden žák může daný příklad řešit u tabule.
Autor: Pavel Klouda
26.02. 12

Pohyb tělesa

Ročníky: ZŠ 7,
Úlohy o pohybu. Čtení z grafu, výpočty rychlosti, určování pohybového stavu těles.
17.11. 11

Polarizovatelnost a lineární polarizace světla

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad vybraných kapitol spojený s demonstarčními pokusy, ilustrujícími ony kapitoly tohoto tématu, a doplněný opakováním zákona lomu světla.
Autor: Pavel Klouda
28.02. 12

Postupné mechanické vlnění

Ročníky: SŠ 2.,
Postupné mechanické vlnění - charakteristika, druhy, základní pojmy a rovnice.
17.11. 11

Přeměny energie mechanického oscilátoru

Ročníky: SŠ 2.,
Přeměny potenciální a kinetické složky energie mechanického oscilátoru.
19.10. 10

Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu

Ročníky:
Převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
Autor: Tomáš Rolf
28.02. 12

Příklady na dostředivé zrychlení; na vrh vodorovný.

Ročníky: SŠ 1.,
Tři otázky s možností odpovědi a-d. Z toho dva příklady i s řešením
27.03. 11

PŘÍKLADY NA KONSTRUKCI OBRAZU, VYTVOŘENÉHO DUTÝM KULOVÝM ZRCADLEM, A STANOVENÍ JEHO VLASTNOSTÍ

Ročníky: SŠ 3.,
Čtyři příklady na konstrukci obrazu, vytvořeného dutým kulovým zrcadlem. Přitom každý z nich je formulován pro jinou polohu předmětu, a druhá dvojice pro polohu předmětu mezi ohniskem a vrcholem zrcadla.
Autor: Pavel Klouda
28.02. 12

Příklady na rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený pohyb, hybnost.

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na rovnoměrně zrychlený a rovnoměrně zpomalený pohyb, hybnost; kontejner na vztahy pro dráhu, rychlost Rzr pohybu.
17.11. 11

Příklady na rychlost.

Ročníky: ZŠ 7,
Příklady na výpočet rychlosti v sekundě; rozlišování pojmů okamžitá a průměrná rychlost ve větách.
08.02. 12

Příklady na zákon síly.

Ročníky: SŠ 1.,
Příklady na zákon síly.
20.10. 10

Průměrná rychlost

Ročníky:
opakování převodů a základním veličin a jednotek SI definice průměrné rychlosti příklady s řešením
28.03. 11

Radiouhlíková metoda

Ročníky: SŠ 4.,
Vysvětlení metody a jejího využití,ukázka výpočtu stáří vzorku.
17.11. 11

Rekapitulující opakování vlnových vlastností světla

Ročníky: ZŠ 3,
Opakování formou polou frontálního, polou individuálního testování vědomostí žáků, doplněné o vhodné ilustrační pokusy.
Autor: Pavel Klouda
22.10. 10

Skládání rovnoběžných sil

Ročníky:
Skládání rovnoběžných sil souhlasného a opačného směru.
28.03. 11

Smykové tření

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad smykového tření
25.10. 11

Soustava SI.

Ročníky: SŠ 1.,
AktivInspire Opakování veličin a jednotek soustavy SI Převody jednotek v podílovém tvaru (rychlosti)
20.10. 10

Stavba látek

Ročníky:
Cvičení k utvrzení pojmů, třídění látek podle skupenství
31.03. 12

Stojaté mechanické vlnění I

Ročníky: SŠ 2.,
Stojaté mechanické vlnění - charakteristika, druhy, základní pojmy.
11.04. 12

Stojaté mechanické vlnění II

Ročníky: SŠ 2.,
Stojaté mechanické vlnění - možnosti uchycení tyče, vztahy pro výpočet frekvence, Chladniho obrazce.
09.10. 11

Svislý vrh vzhůru

Ročníky: SŠ 1.,
Opakovací hodina na téma svislý vrh vzhůru
Autor: Tomáš Rolf
25.10. 10

Těžiště tělesa

Ročníky:
Hledání těžiště tělesa.
17.11. 11

Tíhová síla

Ročníky: SŠ 1.,
Tíhová síla
Autor: Tomáš Rolf
27.01. 12

Tlumené a netlumené kmitání mechanického oscilátoru

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad a procvičení tlumeného a netlumeného kmitání mechanického oscilátoru.
28.03. 11

Transformátory I.

Ročníky: ZŠ 9,
Vysvětlení pojmu, princip transformátoru, transformační poměr, výpočty.
04.04. 11

Transformátory II.

Ročníky: ZŠ 9,
Transformace proudu, výpočty, použití v praxi.
17.11. 11

Tři úlohy uzavírající paprskovou optiku

Ročníky:
Výklad kombinovaný s opakováním některých poznatků z paprskové optiky a doplněný dvěma demonstračními pokusy.
Autor: Pavel Klouda
28.03. 11

TYPY OPTICKÝCH ČOČEK A PAPRSKY VÝZNAČNÝCH SMĚRŮ PRO TENKÉ ČOČKY

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit pro výkladovou hodinu o typech optických čoček a jejich parametrech, a dále o paprscích význačných směrů jak pro tenké sppojky, tak pro tenké rozptylky.
Autor: Pavel Klouda
28.03. 11

Valivý odpor

Ročníky: SŠ 1.,
Výklad valivého odporu.
17.11. 11

Vedení proudu v látkách

Ročníky: ZŠ 8,
Vodivost kovů, kapalin a plynů. Podstata el. proudu v kovech a roztocích solí. Ionizace plynů, el. výboje, příklady výbojů, elektrolýza a využití elektrolýzy.
17.11. 11

Veličiny molekulové fyziky I

Ročníky: SŠ 2.,
Definice atomové hmotnostní konstanty, relativní atomové a relativní molekulové hmotnosti, výpočty.
17.11. 11

Veličiny molekulové fyziky II

Ročníky: SŠ 2.,
Definice Avogadrovy konstanty, látkového množství, molárních veličin a výpočty.
22.10. 10

Volný pád

Ročníky:
opakování rovnoměrně zpomaleného pohybu, výklad volného pádu, příklady na využití vztahů pro dráhu a rychlost volného pádu
28.02. 12

Výboje v plynech

Ročníky: SŠ 3.,
Podstata průchodu proudu plyny, přehled výbojů, příklady využití.
28.02. 12

VYBRANÉ KAPITOLY O INTERFERENCI SVĚTLA.

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zopakování a rozšíření pojmů o inreferenci vlnění, spojené s demonstarčními pokusy, ilustrujícími jevy spojené s interferencí světla.
Autor: Pavel Klouda
28.03. 11

Výkon - opakování

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování výkonu
Autor: Tomáš Rolf
28.03. 11

Výkon I

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do téma výkon
Autor: Tomáš Rolf
28.03. 11

Výkon II

Ročníky: SŠ 1.,
Okamžitý výkon, účinnost
Autor: Tomáš Rolf
28.03. 11

Význam zákona zachování hybnosti v životě

Ročníky: SŠ 1.,
Odvození vztahu mezi rychlostmi a hmotnostmi dvou těles v izolované soustavě
24.10. 10

VZNIK STÍNU A POLOSTÍNU

Ročníky:
Prezentace pro poloudemonstračně-experimentální, pro polouvýkladovou hodinu na dané téma
Autor: Pavel Klouda
28.02. 12

ZÁKLADNÍ POJMY Z OPTIKY.

Ročníky: SŠ 3.,
Zopakování a rozšíření základních pojmů z optiky, spojené s demonstarčními pokusy, ilustrujícími tyto pojmy.
Autor: Pavel Klouda
24.10. 10

ZÁKON LOMU SVĚTLA

Ročníky:
Prezentace pro polouidemonstračně-experimentální, polouvýkladévé odvození zákona lomu světla
Autor: Pavel Klouda
28.02. 12

ZÁKON LOMU SVĚTLA, TOTÁLNÍ ODRAZ A JEHO VYUŽITÍ.

Ročníky: SŠ 3.,
Výklad nového učiva, doplněný o vhodné ilustrační pokusy a ukázky optických zařízení.
Autor: Pavel Klouda
24.10. 10

ZÁKON ODRAZU SVĚTLA - 2nd Ver.

Ročníky:
Pracovní sešit pro poloudemonstračně-experimentálně, polouvýkladovou hodinu na zadané téma
Autor: Pavel Klouda
28.03. 11

Zákon zachování hybnosti

Ročníky: SŠ 1.,
odvození zákon zachování hybnosti
28.02. 12

Zákony elektrického proudu v obvodech

Ročníky: ZŠ 7,
Řešení el. obvodů, kreslení schémat obvodů, čtení z grafu, výpočty odporu a el. proudu.
24.10. 10

ZATMĚNÍ SLUNCE

Ročníky:
Procvičení jevů vznik oblastí stínu a polostínu při zatmění Slunce ~ kontrola správnosti řešení domácího úkolu na zadané téma
Autor: Pavel Klouda